Portal de Transparència

La Llei 4/2008 de 24 d’Abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i la llei 19/2014 de 29 de Desembre aprovada pel Parlament de Catalunya, estableix el dret d´accés a la informació de tots els ciutadans i l´obligació de publicitat activa per les associacions i ens privats que perceben fons públics per a dur a terme llurs activitats.

En compliment d´aquesta normativa reguladora apropem una mica més als nostres associats la previsió de l´any que s´escau i fem un resum del resultat de la gestió de l´exercici 2014-15 amb la finalitat de oferir una rendició de comptes respectant el principi de bona gestió i transparència.

PREVISIÓ ECONÒMICA EXERCICI 2015-2016

A continuació us presentem la previsió econòmica de l’Ampa i que és un càlcul aproximat de com es desenvoluparà l´exercici 2015-2016. Cal esmentar que aquesta previsió s´actualitza cada mes per anar ajustant-la a la situació real.

ESTAT DE COMPTES ASSAMBLEA 2015_20161 copia

RESUM ECONÒMIC EXERCICI 2014-2015

Tot seguit us adjuntem el resum econòmic presentat i acceptat a l’última Assemblea d´associats que va tindre lloc el passat 04 de Novembre de 2015.ESTAT DE COMPTES ASSAMBLEA 2014_2015 copia

INGRESSOS

 

Fonts de finançament de l´Ampa Mercè Rodoreda

L´activitat portada a terme any rera any per l´Associació de Mares i Pares ha sigut possible gràcies a tres tipus d´aportacions econòmiques procedents de:

 1. Quotes de socis (actualment 9€ per familia).
 2. Subvencions Municipals.
 3. Rapel Abacus compra material escolar.

El conjunt d´aquestes aportacions han esdevingut un total de 5.578,23 €.

ACTIVITATS AMPA

Per un altre banda, les activitats portades a terme per l´Ampa són:

 • Menjador Escolar
 • Aula d’Estudi i reforç
 • Aula d’Alemany

Aquestes activitats s´han pogut financiar mitjançant el pagament d´un rebut per activitat per cobrir el seu cost: menús de menjador, monitoratge de menjador i professorat contractat per desenvolupar l’activitat de l’aula d’estudi i les classes d’alemany.

Els preus per activitat que han pagat les famílies han sigut:

 • Menjador Escolar:             7 € x menú
 • Aula d’Estudi i reforç:      16€ al mes (2 classes setmanals)
 • Aula d’Alemany:               20€ al mes

DESPESES

Aplicació dels fons de finançament aportats.

Les despeses que principalment s´han cobert per les aportacions econòmiques de pares i mares i altres ingressos són:

 • Col.laboració de l´Ampa a l’organització de la Festa de l’Institut (Tarima, disc-jockey i servei de seguretat).
 • Commisions bancàries.
 • Altres despeses de material d’oficina i despeses de registre.
 • Quota d´Associat a la FAPAES (Federació d´Ampes Ensenyament Secundari que inclou assegurança d´accidents).
 • Tallers d’escola de pares.

RESULTAT DE L´ACTIVITAT

El conjunt de despeses junt amb el superavit/deficit generat per les activitats portades a terme han suposat un import de 2.393,82€ que s´han pogut cobrir amb el total d´ingressos 5.578,23€ donant com a resultat de l´activitat un superavit de 3.184,41€, romanent que s´ha destinat a la compra d’equipaments per l’Institut i en benefici de l’alumnat (obres de laboratori).

 

 

 

 

 

 

Anuncis